fredag, oktober 02, 2009

Sköt om dig själv


Det finns en klar förbindelse mellan övervikt, hälsoproblem och sjukdomar.

Mängden av överviktiga i Finland har stigit sedan början av årtiondet, både bland män och kvinnor.

Sjukdomar som orsakas av övervikt:

Diabetes
Högt blodtryck
Sömnapné
Hjärninfarkt
Knäartros

Redan en liten viktminskning på 5-10 % är bra för kroppen. (MediaPlanet)
Skicka en kommentar