måndag, september 19, 2016

Om nyindustraliseringsstrategin i Sverige

Sverige har en stark industritradition och många världsframgångar att vara stolta över. Men landets teknik- och kunskapsförsprång kan inte tas för givet när konkurrensen hårdnar internationellt och när industrin står inför omvälvande förändringar, framförallt pådrivna av digitaliseringen och utvecklingen mot en mer cirkulär ekonomi.


Regeringen har därför tagit fram Smart industri – en nyindustraliseringsstrategi för Sverige. I strategin är fyra utmaningar identifierade:
  1. Digitalisering
  2. Hållbarhet
  3. Kompetens
  4. Innovationskraft
Dessa utmaningar lägger grunden för fyra fokusområden (Industri 4.0, Hållbar produktion, Kunskapslyft industri och Testbädd Sverige) som kommer vara utgångspunkten för arbetet med den handlingsplan som nu tar vid. 
 
Källa: Smart industri


Skicka en kommentar