tisdag, oktober 02, 2007

Handkirurgi Akademiska sjukhuset i Uppsala

Helge: Jag kollar information från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hur organiseras handkirurgi i Sverige? Har vi olika arbetsmodeller i olika länder?

Handkirurgmottagningen

På mottagningen arbetar vi tvärproffesionellt med patienten i centrum.

Patienten besöker mottagningen oftast både före och efter operationen. Återbesöken kan bli många och flera yrkeskategorier blir involverade. Även inneliggande patienter från övriga sjukhuset besöker mottagningen som konsultpatienter. Stor del av våra patienter kommer från regionen med långa resor, mycket samordnande och ofta övernattning på patienthotellet. Vi har också ett jouråtagande.

Vi får dagligen cirka 8 remisser. För att underlätta bedömningen av dessa är det önskvärt att remitterande läkare har gjort en bra utredning innan remissen skickas hit. T ex röntgen, EMG.

Vi vill ge den bästa tänkbara servicen och vården till våra patienter så att de kan känna sig trygga och unika i sitt möte med oss på mottagningen. Det ska vara lätt för patienten att få kontakt med oss.


Besöksstatistik 2004
Läkarbesök

 • 1667 patienter riks/region
 • 5171 patienter C-län

sjuksköterska/terapi

 • 1246 patienter riks/region
 • 2771 patienter C-län

Personal på handkirurgmottagningen

 • Avdelningschef
 • Sjuksköterskor
 • Undersköterskor
 • Läkarsekreterare
 • Kanslister
 • Arbetsterapeuter
 • Sjukgymnaster
 • Läkare

Ansvar för innehållet: Hannele Ristolainen

Skicka en kommentar