måndag, november 12, 2007

Musarm! Ergonomi och arbetssätt vid dator.

Hittade en sida som berättar om "Musarm! Ergonomi och arbetssätt vid dator "

DEFINITION: Musarm kan beskrivas som smärta eller stelhet som orsakats av arbete vid dator. Musarm brukar uppträda i nacke, axlar, armar eller händer. Någon fullständig medicinsk definition av tillståndet finns dock knappast.

Helge: Mediracer har en test på Interent. Finns den även på svenska eller engelska?

SÅ BÖRJAR DET: Känningarna är ofta diffusa till en början och symptomen kan vara olika från dag till dag. Detta tror man beror på att vi medvetet eller omedvetet kompenserar för smärtande muskler genom att avlasta dem med hjälp av andra muskler som därmed blir överbelastade i stället. Efter hand brukar indikationerna på att något är fel bli allt tydligare och det förekommer till och med att det blir omöjligt för den som drabbats att arbeta vid dator på grund av smärta. Även andra vardagsaktiviteter blir svårare att klara av, t ex att stryka eller knäppa knappar. Läs t ex Lisas berättelse om då hon drabbades av musarm.

Helge: Stora kontorslandskap, mediaföretag o.dyl. kunde ha användning av Mediracer.

KONTAKT MED LÄKARE: På grund av att besvären ofta är diffusa till en början förekommer det ibland att läkare och annan sjukvårdspersonal inte tar dem på allvar då de söks upp av patienter som drabbats av musarm. På senare tid har dock fenomenet blivit allt mer välkänt bl a genom forskningsresultat och artiklar i tidningar och situationen har förbättras. Se till att du får kontakt med läkare eller sjukgymnast som behandlar dina besvär seriöst!"

Helge: En snabb undersökning some ger klara besked skulle gynna arbetshälsovården.
Skicka en kommentar