måndag, november 12, 2007

Vad säger Lagen om god arbetsmiljö?

Vad säger lagen ?

Enligt arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete har arbetsgivaren skyldighet att ”vidta alla åtgärder” för att hålla en så säker och bra arbetsmiljö som möjligt.

I arbetsmiljölagen står det även att den anställde ”aktivt ska delta i miljöarbetet för att åstadkomma en god arbetsmiljö”.

Detta innebär att var och en måste skaffa sig så mycket information som möjligt om alternativa arbetsmetoder och redskap för att sedan kunna påpeka brister och föreslå förbättringar utifrån dina personliga förutsättningar.

Detta innebär alltså att båda parter har skyldigheter att se till att uppnå en god arbetsmiljö.

Ett datorrelaterat arbetsmiljöproblem:

Karpaltunnelsyndromet


Författare: Linda Högkvist

Kurs: Miljökunskap A, 5p

Fördjupningsuppgift

Miljökunskap A, 5p

2003-06-10

Linda Högkvist,

dva98lht (at) cs.umu.se

Skicka en kommentar