onsdag, december 12, 2007

Mediracer för karpaltunneldiagnostik  1. Mediracer är snabb
  2. Utrustningen är billig
  3. Användningen är lätt
  4. Sjukskötare vid företagshälsovården kan genomföra undersökningen
  5. Mediracer utrustningen kostar en bråkdel av en ENMG utrustning
  6. Minska patientköer
  7. Undersökningarna kan göras på arbetsplats (mobil klinik)

Denna fördjupning inom området ergonomi, inriktad på de handledsproblem som uppstår vid bildskärmsarbete, tar upp bakgrunden till de nya belastningsbesvär som uppstått i dagens datoriserade samhälle och även vilka åtgärder det finns att tillgå, såväl tekniska som medicinska. Läs Word dokumentet om mera information.Skicka en kommentar