lördag, februari 02, 2008

Ekonomiska fördelar med Mediracer

Ekonomi och hälsovård låter lite avigt och fult från ett skandinaviskt perspektiv. Läste i dag om fattiga amerikanare som inte kommer in på sjukhus utan sjukförsäkring.

Detta problem lär gälla 45 miljoner amerikanare. Presidentkandiaterna försöker ta ställning i denna fråga (Hillary Clinton, Barack Obama, John McCain, Mit Romney...)

Kapraltunnelseyndromet (Carpal Tunnel Syndrom) är en liten del av människors hälsoproblem men vi bloggar och skriver om ämnet efter som det är möjligt att ekonomisera diagnostiken och preventivvården av karpaltunnelsyndromet.

Det är ju ofta ackordarbetare i låglönejobb som kan få handproblem. Men jag har också förstått att kirurger och data-specialister kan hamna ut för Karpaltunnelsyndrom. Musiker, violiniseter, cellister osv. ligger i farozonen.

Mediracer möjliggör en kostnadseffektiv diagnostik av karpaltunnesyndromet.
Skicka en kommentar