tisdag, maj 20, 2008

Direktör Seppo Nevalainen om Mediracer i Skandinavien

Hej, vi hade ett långt och givande möte med direktör Seppo Nevalainen i dag. Han är direktör för försäljning och marknadsföring av Mediracer och Medisignals produkter och tjänster. Huvudmålet är den globala marknaden, men nu gäller det att greppa Skandinavien, Balticum och Central Europa.

Hur skall vi få ut budskapet om Mediracers fördelar jämfört med traditionell ENMG-diagnos då det gäller karpaltunneldiagnostik?

"Vi kan ta diagnosen till arbetsplatser och närmare patienter som lider av karpaltunnelsyndromet", säger direktör Seppo Nevalainen. "Men vårt dilemma är, hur skall budskapet formuleras och levereras?"

Mediracer står för "snabbhet" och "patientnära" diagnostik. Utrustningen är billig, kostar en tiondel av en traditionell ENMG-utrustning och mediracer-diagnostiken kan utföras av en allmänläkare, sjukskötare eller arbetshälsovårdssjukskötare.

"Alldeles, men vi behöver en stark organisation i Skandinavien som tar som uppgift att föra budskapet vidare. Vi vet att intresset finns, men nu borde vi hitta människor som är motiverade och färdiga att jobba för ett genombrott", tillägger Nevalainen.

Sverige är ett stort och avlångt land, det samma gäller Norge. Danmark är kompaktare. Island, Grönland och Färöarna har sina särdrag. Distanserna i flera länder är större än i Finland. Var borde man börja? Vad säger Seppo Nevalainen om detta?

"Mediracer Skandinavien borde kunna betjäna Sverige, Danmark och Norge från en utgångspunkt och sedan expandera när marknaden utvecklas. Göteborg kunde bjuda på ett utomordentligt utgångsläge."

Göteborg får mig att tänka på bilindustrin och den mekaniska industrin. Norge har en fiskindustri med massor av manuellt arbete som egentligen är ett hantverk. Förutom flera olika språk bör vi också kunna betjäna varierande hälsovårdsorganisationer. De nationella dragen är fortfarande starka i Skandinavien.

"Alldeles, Skandinavien och Balticum består av små nationer med egna språk och nationella egenskaper. Att marknadsföra Mediracer i Europa är "ett språkbad" i stor skala. Vår stora uppgift är att kunna betjäna nationella marknader med ett koncept som bjuder på en global lösning. Uppgiften är krävande. Vi behöver smarta samarbetspartners som kan lansera innovationer och hur nya arbetsmetoder och -processer tas i bruk", fastslår Seppo Nevalainen.

Ring gärna Seppo Nevalainen +358 40 501 8875 eller skicka epost: seppo.nevalainen at mediracer.com Mediracer söker motiverade samarbetspartners både i Skandinavien och hela Europa.
Skicka en kommentar