torsdag, juni 05, 2008

Svensk Handkirurgisk Förening

Svensk Handkirurgisk Förening: "Den handkirurgiska specialiteten grundades 1969 och 1973 bildades den Svenska Handkirurgiska Föreningen (SHF). SHF samlar svenska specialister i handkirurgi, blivande specialister under utbildning samt andra läkare och vetenskapsmän med intresse för specialiteten. För närvarande har föreningen cirka 150 medlemmar registrerade."
Skicka en kommentar