fredag, juni 13, 2008

CTS One-Stop Clinic: snabbare handoperationer

Mediracer och Blue Sky Ortopedi i Storbritannien har utvecklat en arbetsmodell för snabbare genomföring av CTS diagnostik och handoperationer.

I praktiken betyder detta att en patient kan komma in på fredagen för karpaltunneldiagnostik och ifall operation är nödvändig kan tid bokas redan följande vecka.

Operationen görs av en specialutbildad sjukskötare. Den portabla Mediracer utrustningen möjliggör dessutom en utlokalisering av karpaltunneldiagnostiken till allmänläkare eller privata företag inom arbetshälsovården.

I princip kunde en liknande modell även fungera i de nordiska länderna. Blue Sky Orthopedic är en privatklinik som gör ett stort antal operationer årligen. Privata läkarstationer får en bättre ekonomi med denna modell. Kommunerna sparar pengar.

Men det viktigaste är att patienterna får en snabbare service. Kortar sjukperimittering gagnar såväl företag, arbetspensionsanstalten och individen som lider av karpaltunnelsyndrom - som kanske är sjukskriven för flera månader till över ett halvt år pga nedsatt arbetsförmåga.

"The British-Finnish CTS-collaboration has produced excellent results. As you know, princess Anne from the Royal family visited the 'CTS One-Stop Clinic' run by Blue Sky Orthopedic. Their service has received high-profile attention for an innovative approach including nerve conduct testing and surgery at the same clinic. But we as an organization have tons of work to do to get this message to general practitioners, hospital and health care administrators and occupational health service providers," Seppo Nevalainen explains.Princess Anne visiting the Leicester Hospital and following hand surgery performed by Malcolm Clarke.
Skicka en kommentar