torsdag, oktober 02, 2008

Sjukhuset Laseri nämner tandläkare med karpaltunnelsyndrom

Jag har skrivit om olika yrkesgrupper med karpaltunnelsyndrom. Inom hälsovården framstrå tandläkare, tandvårdare, kirurger, handkirurger och terpeuter för fysikalisk behandling.

Sairaala Laseri: "OPERATION AV KARPALTUNNELSYNDROM

Karpaltunnelsyndrom i de övre extremiteterna är en vanlig åkomma hos kvinnor. Den förekommer personer som arbetar rikligt med händerna såsom hårfrisörskor, tandläkare och montörer. Hos patienter med lågt fotvalv förekommer ofta olika grad av karpaltunnelsyndrom i fötterna.

Helge: Jag lade märke till karpaltunnelsyndrom även i fötterna. Jag får fråga Veijo om Mediracer kan användas för fotdiagnostik likaväl?

"Ofta kombinerar man smärtor som hänför sig till detta med andra besvär, såsom muskelvärk och slitningar. Idag kan man med hjälp av sakkunnig läkare lätt få den rätta diagnosen och behandlingen. Karpaltunnelsyndrom, som utvecklats långt kräver långvarig och ofta besvärlig rehabilitering. De vanligaste operationerna handkirurger utför överallt i världen är i dag karpaltunnelsyndrom i handled och armbågsled", berättar Sairaala Laaseri på sina hemsidor.

Helge: Så här beskriver Sairaala Laser Sjukhuset undersökningsförloppet på sin hemsida.

Tidtabell

Handkirurgen undersöker först patienten och skickar patienten till neurofysiolog som gör en nervbanemätning (enmg) där man bestämmer syndromets art och exakta läge. Samtidigt får man en preliminär prognos på återhämtningstiden. Om en betydande del av nervfibrerna redan är obrukbara, rekommenderar man operation. Patienten får skriftliga anvisningar med sig.

Helge: Diagnostikmodellen blir annorlunda med distribuerad tillgång av bärbara Mediracer nervbanemätninsutrustning. Mätningen kan göras vid hälsocentral eller en allmänläkare. Vi har även modeller där sjuksköterskor gör mätningen och diagnosen skickas telemetriskt till läkaren som tar ställning angående remiss till handkirurg.

Patienten kommer till sjukhuset på operationsdagen ca 1 timme före ingreppet. Om operationen utförs i narkos bör patienten vara utan att äta och dricka i sex timmar före operationen. I allmänhet räcker det med lokalbedövning. I vilorummet får patienten vid behov pre-medicinering.

Helge: Detta gäller den kirurgiska operationen.

Den första efterkontrollen är en vecka efter ingreppet när läkaren avlägsnar förbandet och vanligtvis också stygnen. Följande eftergranskning äger rum 3-4 veckor efter ingreppet för att kontrollera resultatet.

Helge: Mediracer kan även användas för efterkontroll.
Skicka en kommentar