torsdag, april 16, 2009

Utveckling av informationssystem

HUS

HNS / ICT sökte i februari en utvecklingschef för att planera och leda patientdatasystemens och de regionala datasystemens arkitektur och teknologier.

HBL annonsen 22 februari 2009: Utöver planeringen av applikationsarkitekturen av HNS patientdatasystem ansvarar utvecklingschefen för utvecklingen av den behövliga infrastrukturen.

I arbetsuppgifterna ingår reglering och standardisering av olika system och anknytande tjänster samt assistera vid utvecklingsprojekt.

NHS förutsätter:

  • kunskap och kompetens i applikationsteknologier
  • ett aktivt engagemang för att utveckla samarbete mellan olika intressegrupper
  • god kommunikationsförmåga och social kompetens
  • erfarenhet av kvalitets-, projekt och processarbete
  • insikt i systemarbete
Skicka en kommentar