tisdag, oktober 13, 2009

Riksstämman 2009

2009-06-15 Årets seminarieprogram tar form. Svenska Läkaresällskapet arbetar för fullt med att sammanställa ett fullspäckat seminarieprogram inför Medicinska riksstämman 2009.

Årets Tema: Ökad kunskap och klokare vård - för patientens bästa. Årets Medicinska riksstämma fokuserar på möjligheten till förbättring på många olika plan. Vi vill föra en diskussion kring hur vårdens professioner kan bidra till att den senaste kunskapen och nya metoder för diagnostik och behandling kommer patienterna till del. Här kommer även att diskuteras hur vårdens informationssystem, journaler och kvalitetsregister kan stödja kontinuerligt lärande och utveckling i vården.
Skicka en kommentar