torsdag, maj 13, 2010

Gränsöverskridande digitalt samarbete

Att blogga om hälsovård bjuder på otaliga möjligheter att fördjupa utvecklingssamarbete mellan Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Island och Finland.

Det har tagit flera år att förstå hur långt borta vi är från varandra. Europa är fortfarande låst in i ett nationalistiskt mikrotänkande som försvårar samarbetet trots att tekniska möjligheter för öppen växelverkan finns.

Digitalt samarbete är inga dunkla visioner mera. Vi kan göra massor med den nya tekniken men vi hakar upp oss i  nischer, små föreningar och snäva tankekretsar. Detta resulterar i oförmåga att utveckla globala innovationer och förbättrade tjänster.

Skicka en kommentar