lördag, december 10, 2016

Ny Teknik om Smartare Industriellä Företag

Digitaliserade fogningsprocesser, robotisering och 3d-printning av verktyg. De åtta projekten är del i strategin som ska göra svensk industri smartare.


Sverige ska bli ett av de ledande länderna i världen inom digitaliserad industri. Regeringens strategi för smart industri ska stärka företagens konkurrenskraft.

Som en del i detta arbete har Vinnova fått regeringens uppdrag att göra insatser för att främja digitaliseringen av svensk industri.

Inom Vinnovas ”Den smarta digitala fabriken” ska industriföretag, forskningsinstitut och universitetsforskare samverka för att stärka nyindustrialisering och uppkopplad industri.

Det är klart med åtta nya projekt som får finansiering med sammanlagt 31 miljoner kronor över två år. Industriföretagen som deltar bidrar med minst lika mycket.


Källa:  Ny Teknik

 
Skicka en kommentar