torsdag, april 06, 2017

Träbaserade skivor för bygge och inredning

Träbaserade skivor är ett mångsidigt bygg- och inredningsmaterial. I byggnader används skivor till golv, väggar och tak. 

Skivor används även till möbler och i tunna skivor för baksidor till uppstyvning av bokhyllor. 

I inredning förekommer skivor som skåpsidor, skåpluckor eller bänkytor. 

Skivorna framställs från trämaterial i form av stavar, faner, spån eller fibrer. Skivor tillverkas enligt olika standarder. 

För CE-märkta byggskivor framgår huvudändamålet av märkningen (golv, vägg eller tak).

Källa: SkivorSkicka en kommentar