torsdag, januari 17, 2008

Frisk- och hälsovård i samband med köpcentrum

Vi hade en diskussion in Finland i början av årtusendet om hur man kunde placera frisk- och hälsovård i samband med köpcentra och andra tjänstelandskap. Utvecklingen har gått i den riktningen. Hur ser det ut i Sverige och andra Skandinaviska länder? Orsaken till denna frågeställning är placering av Karpaltunnelsyndrom diagnostikenheter på ställen med hög besöksfrekvens. Kunde detta leda till en lägre tröskel för att söka hjälp i tid?

  1. Patienterna skulle vinna
  2. Arbetsgivare skulle vinna
  3. Samhället skulle spara kostnader
  4. Snabb diagnostik vore en stor fördel för tidiga åtgärder
  5. Bättre arbetshälsovård via tillgång av tjänst på platser som ofta besöks av patienter / kunder

En promille av dem som lider av Karpaltunnelsyndrom undersöks och behandlas. Men CTS förekommer bland 3 promille av befolkningen. ENMG undersökningarna är dyra. Mediracer möjliggör en ny undersökningsmodell. En sjuksköterska med specialisering kund väl utföra själva undersökningen och diagnoserna kunde skickas till Mediracer sjukskötaren från en diagnostikcentral över Internet.

Optiker och ögonläkare har länge haft ett nära samarbete. Optiker har länge funnits i köpcentra och längs välfrekventerade gator i större och mindre städer. Specialundersökningar gjorda av ögonläkare och specialsjuksköterskor kostar lika mycket som karpaltunneldiagnostik. Kanske vi borde tänka på en ny tjänste- och affärsmodel? Tandläkare har också placerat sina lokaler i köpcentra. Varför inte specialsjukvård? Telemedicinsk service kan ta hand om diagnostiken.

LOKALER I KÖPCENTRA?

Fastighetsinformation: I Värmdö Köpcentrum finns ca 30 butiker med tyngdpunkten på dagligvaror, konfektion, service samt hem och fritid. Dessutom finns lokaler för frisk/hälsovård samt flera kontor på baksidan.

Angered Centrum planerades på 1960 talet som ett stadsdelscentrum för de nordöstra delarna av Göteborg. Stadsdelen beräknades innehålla 45000 lägenheter och folkmängden beräknades växa från 5000 personer år 1967 till ca 125000 personer år 1980.

Helge: Göteborg har bilindustri och det kan tänkas att ett befolkningsunderlag på 125 000 kunde kräva 3 till 5 Mediracers.

Stadsdelen Angered är uppdelad på två stadsdelsnämnder, Gunnared och Lärjedalen och f.n. bor det ca 40000 personer varav ca 30% är utländska medborgare i ca 12000 lägenheter. Ca 65 % av lägenhetsbeståndet ägs av allmännyttan.

I Angeredsområdet bor ca 40000 personer. Inom drygt 10 minuters bilavstånd från Angered Centrum uppgår befolkningen till ca 100000 personer. Angeredsbron, öppnad i december 1978, gör Angered Centrum attraktivt även för Hisingsbor.

Helge: En specialsjukskötare med kompetens att använda Mediracer.

Industrietableringarna i Angeredsområdet har efterhand ökat och idag finns ca 80 industriföretag. Hösten 1984 öppnades Angereds gymnasium med bibliotek och sporthall. Gymnasiet har ca 1600 elever.

Angered Centrum invigdes den 26 oktober 1978 av HM Konung Carl XVI Gustav. Göteborg och dess norra stadsdelar fick därmed ett efterlängtat storcentrum med varuhus och mer än 40 specialbutiker.

Angered Centrum har också en utvecklad samhällsservice, fritidscentrum, teater, skolor, hälsovård, försäkringskassa, apotek, polis, post, kontor, pressbyrå med gatukök, bensinstation med bilvårdsanläggning, automatstation med bensin och mycket annat.


Skicka en kommentar