onsdag, april 16, 2008

Bambuser och Mediracer

Jag deltar över Internet i DisruptiveMedia seminariet i Sverige. Levande presentation med video och ljud sker över Bambuser. Kommentarer över Jaiku om seminariet
 1. Detta är om bloggar
 2. Mikrobloggar
 3. Facebook
 4. Social Media
 5. Jaiku
 6. Twitter
Här diskuteras nya medier och hur Internet kan användas för att kommunicera med kunder och slutanvändare. Företagsbloggar och interna bloggar kommer att bli all större in framtiden.
 1. Intel
 2. General Motors
 3. Marriott Hotels
 4. Dell (bättre kundservice)
Vi kommer att se allt mera bloggar i framtiden.
 1. CEO blogs
 2. Product Managers
 3. Production
 4. Product Development
 5. Customer relationships
Vad vill vi kommunicera?
 1. Product information
 2. PR
 3. Användarstöd
Jag ser möjligheter att använda Bambuser för:
 1. Seminarier
 2. Kundrelationer
 3. Användarutbildning
Skicka en kommentar