måndag, april 21, 2008

Karpaltunnel och videoproduktion

Video on-demand kan användas för presentation av diagnostik-metoden Mediracer. Men ännu större fördelar får vi genom att använda video för att utbilda användarna. Vi har flera olika möjligheter till distribution av materialet:
  1. Online öppen distribution (produktinformation, applikationer, arbetskonsept, organisation)
  2. On-demand distribution via websida som kräver registrering
  3. Video- och utbildningsmaterialet laddas på den medföljande bärbara datorn
  4. Istället för att bädda in läromaterialet i den bärbara datorn kan vi också använda iPod eller någon annan utrustning som ger större flexibilitet åt användaren
Vi har alltså flera tekniska möjligheter och kan köra med många metoder parallellt vid behov. Det viktigaste steget har att göra med innehållsproduktionen. Vi kan välja från starkt editerade och hårt regisserade videoklipp till en mera fristående och oberoende produktionsmodell som inte ställer för höga krav på teknik och utrustning.

Hur långa videoberätteleser kan vi annvända? Jag tror inte att man kan göra några "ur tittarens perspektive" kategoriseringar runt längden av ett inslag/video/klipp!

De beror ju helt på i vilken sinnesstämning tittaren är i! Är de specifikt intresserade av en sak och de vill ha det snabbt som fan så kan två minuter var för långt. Men å andra sidan så kan en timme vara för kort för någon som vill gå in på djupet

Gör man tex undervisningsmaterial och man vill vara på den säkra sidan att det passar alla och budget inte är ett problem så gör man ett helt enkelt flera olika versioner. Vi kan bygga upp ett bibliotek av ett antal kortare videoklipp med kärnfrågor baserat på det hela material man har, typ 3-5 min/styck. Slutligen en långfilms version av allt ihop!

Det finns inget hinder för att låta tittaren välja! Korta snuttar eller allt ihop och på en gång. Både ock är möjligt.

Sedan finns det också en annan aspekt! Vem gör man filmen för?

Min teori runt Karpaltunnelsyndrom är att producenten gör det dels för folk som beslutar om en upphandling. Den andra aspekten berör patienter som lider av problemet. Vi kan berätta potentiella patienter om hur problemet kan diagnostiseras och vart man kan söka sig för att få en snabb diagnos. Den tredje gruppen består av Mediracer användare.
Skicka en kommentar