tisdag, april 01, 2008

Mediracer Distribution i Skandinavien

Jag diskuterar den svenska Mediracer -marknaden med produktchef Pasi Karsikas. Bloggen antyder att det finns ett intresse för Mediracer Oy's produkt för snabb diagnostik av karpaltunneldiagnostik.

"Vi har en ny Mediracer-referens in Kristianstad", berättar Pasi. "Men den stora frågan är, hur vi borde eller kunde tackla den svenska marknaden? Det är mycket dyrt att bygga ett distributionsnät i varje land enskilt", fortsätter han.

Kunde Mediracer säljas direkt från Finland? Flera mellanhänder betyder också en högre kostnad både för sjukvården och för patienterna. Jag har förstått att Mediracer vill att undersökningen bör vara och förbli kostnadseffektiv jämfört med traditionell ENMG undersökning. En dyr marknadsförings- eller affärsmodell kunde undergräva denna målsättning. Men hur?

"Vi säljer förbruksartiklar, elektroder och annat via vår nätbutik, men det vore ingen dum idé om kunderna kunde köpa Mediracer direkt från tillverkaren", detaljerar Pasi.

Mediracer är ett mobilt instrument. Leveransen är inget problem. Hur arrangeras utbildningen? Kunde vi använda nätet dvs Internet i större utsträckning?

"Jag kunde tänka mig flera modeller. Det bästa vore om vi kunde leverera flera utrustningar per gång och sedan arrangera grupputbildning", kommenterar produktchef Pasi Karsikas. "Vi har också en ny referens in Århus, Danmark. Men leveranserna sprids geografiskt, det är svårt att få folk att resa långa vägar. Alternativet är att vi (leverantören) reser, men resandet är kostsamt. Hur kunde vi leverera kunskapen men inte öka kostnaden? Det blir ju kunden som i sista skedet betalar..."

Synpunkten kan kännas leverantörsinrikatad, men vi talar om en produkt som bara kostar några tusen euro per styck. En dyr distributionskanal kunde snabbt fördubbla priset. Därför tar jag upp frågan för en djupanalys. Tidigare, i tider för Internet och Wiki, Social Media och andra interaktiva kommunikationsverktyg kunde denna diskussion uppfattas som utopistisk och t.o.m. omöjlig.

"I dag kan vi, om vi lyckas få fram budskapet, absolut ta i bruk moderna distributionsmodeller. Utbildning över nätet kund vidare minska utbildnings- och stödkostnader. Vi har ju redan en längre tid med framgång bjudit på telemedicinska tjänster för analys av Mediracer tester som görs på fältet av läkare och sjuksköterskor som inte har neurofysiologisk utbildning", funderar Pasi Karsikas, produktchef vid Mediracer Oy.

Samma modell kunde väl fungera i Skandinavien med en högt Internet-kunnande. Läs mera on "The Internet Listening Model".


Skicka en kommentar