lördag, december 13, 2008

Datorarbete och karpaltunnelsyndrom – inget påvisat samband

Jag hade en diskussion över Skype till Indien och risken för karpaltunnelsyndrom och intensivt datorarbete dök upp under diskussionen. Kände mig angelägen att ta upp frågan igen och titta på vad forskare i olika länder säger om sambandet.

Karpaltunnelsyndrom är den vanligaste perifera kompressionsneuropatin med en befolkningsprevalens på cirka 4 procent. Den patofysiologiska grunden för karpaltunnelsyndrom tros vara förhöjt vävnadstryck i karpaltunneln, men eftersom den exakta orsaken till detta ofta är okänd (idiopatiskt karpaltunnelsyndrom) har olika orsaksteorier presenterats, däribland arbetsrelaterade handaktiviteter.

Intensivt tangentbordsarbete tycks till och med minska risken, skrivs i MEDICINSK KOMMENTAR av...

  • ISAM ATROSHI, docent, överläkare, ortopediska kliniken Hässleholm–Kristianstad, Hässleholms sjukhusorganisation Isam.Atroshi at skane.se

  • JANE FRØLUND THOMSEN, med dr, överläkare, arbejdsmedicinsk klinik, Glostrup Hospital, Region Hovedstaden, Glostrup, Danmark

Dessa har huvudsakligen klassificerats enligt graden av repetitiva rörelser, kraft och handledsposition. Högre prevalens av karpaltunnelsyndrom har rapporterats
dels bland vissa yrkesgrupper, dels vid vissa typer av arbetsrelaterade handaktiviteter.

Datorarbete kräver repetitiva fingerrörelser men vanligtvis varken stor kraft, repetitiva handledsrörelser eller extrema handledspositioner.

Datorarbete har dock i olika sammanhang kopplats till karpaltunnelsyndrom. Med tanke på att en allt större andel av befolkningen använder dator allt mer är det viktigt att studera eventuellt samband.

För detta syfte är evidens från framför allt epidemiologiska studier av störst relevans. Vi [ISAM ATROSHI och JANE FRØLUND THOMSEN] sammanfattar här resultaten från tre aktuella epidemiologiska studier gällande samband mellan datorarbete och karpaltunnelsyndrom.

Karpaltunnelsyndrom nämns ofta som en av hälsoriskerna vid intensivt datorarbete. Den samlade evidensen från tre aktuella studier visar att intensiv tangentbordsanvändning inte leder till ökad risk för karpaltunnelsyndrom (en populationsbaserad studie visar till och med minskad risk).

För datormusarbete finns inte tillräcklig evidens för riskökning. Datorarbete har inget påvisat samband med karpaltunnelsyndrom.

Skicka en kommentar