måndag, februari 16, 2009

Bloggar om att vara CIO

Jag har idag kollat Skandinaviska företag som bjuder på hälsovårdssystem.

IDG.se - Bloggar: "Ovanor som hindrar dig att nå toppen. Hur vi behandlar andra är så klart mycket viktigt.

Yrkesmässig komptens är en del i helheten, så även även det sätt vi behandlar de som är i vår omgivning. Dåliga vanor kan ofta hindra fortsatt avancemang.

Tjugo ovanor som hindrar dig att nå toppen skriver Marshall Goldsmith om i sin bok What Got You Here Wont Got You There. Ovana 1-10:

1. Att alltid vilja vinna. I alla sammanhang.
2. Alltid lägga till något, förbättra varje förslag andra kommer med.
3. Att alltid fälla omdömen och värdera de förslag och ideer andra kommer med.
4. Ge nedlåtande kommentarer. Trycka ned andra med sarkasmer och ironi.
5. Börja med ett nej eller men - och förtäckt säga att andra har fel.
6. Tala om för alla andra hur smart man är.
7. Tala i vredesmod. Att använda känslomässig labilitet som ledningsverktyg.
8. Vara negativ och trycka ned andra med negativa omdömen om deras förslag.
9. Hålla inne med information.
10. Försumma att inte berömma och ge andra erkännande.

Källa: What Got You Here Wont Got You There, av Marshall Goldsmith."
Skicka en kommentar