söndag, februari 15, 2009

Luftföroreningar kan orsaka astma, allergier och försämrad lungfunktion hos barn - forskning.se

Jag läste nyligen en artikel om astma och lungsjukdomar i Indien. Folk som bor i storstäder köper astmamediciner från små kiosker. En annan grupp som väckte mitt intresse är gruvarbetare i Kina. Hur bra undersöks deras hälsa? Vi har en utvecklad hälsovård in Skandinavien. Vad kunde vi göra för att exportera bättre vård och nya metoder?

Luftföroreningar kan orsaka astma, allergier och försämrad lungfunktion hos barn - forskning.se: "Luftföroreningar kan orsaka astma, allergier och försämrad lungfunktion hos barn
2008-04-09 | Pressmeddelande från Karolinska Institutet

Barn som utsätts för höga halter av luftföroreningar under sitt första levnadsår löper större risk att drabbas av astma, pollenallergi och försämrad lungfunktion. Men även genetiska faktorer har betydelse. Det visar en ny studie från BAMSE-projektet.

BAMSE-projektet har studerat 4 000 barn i Stockholms län från födseln. Syftet var att se om luftföroreningar från trafiken som barnet utsattes för under sitt första levnadsår påverkade risken för astma och allergisjukdom upp till 4 års ålder.

Halterna av luftföroreningar vid barnens bostäder mättes. Resultaten visar att de barn som utsattes för höga halter av luftföroreningar hade 60 procent större risk att drabbas av långvariga astmabesvär. Även lungfunktionen påverkades negativt. Dessutom var dessa barn i större utsträckning allergiska mot luftburna allergen, särskilt mot pollen."
Skicka en kommentar