tisdag, februari 24, 2009

GE Healthcare arbetar globalt

I Finland sysselsätter GE Healthcare omkring 1000 personer och företaget har både produktutveckling och produktion här. GE köpte Instrumentarium i tiderna pga. ett gott kunnande.

Antagligen inverkar den internationella finanskrisen även dessa avlägsna delar av världen. I USA har GE Healthcare påverkats av förändringar i sjukförsäkringsvillkoren, som gjort att försäkringen har ersatt mindre för vissa undersökningar. Det i sin tur har påverkat försäljningen av utrustning.

I Finland är GE:s huvudsakliga kunder för apparatur stora sjukhus som är beroende av statliga och kommunala budgetar. Ännu har man inte kunna märka av större nedskärningar på det hållet.

GE som koncern har flere affärsområden, bland annat:
  • energi
  • infrastruktur
  • finans
  • sjukvård
Finansverksamheten påverkar all annan verksamhet. Ingen vet riktigt ännu hur det kommer att gå med den ekonomiska utvecklingen. GE är ett storföretag som även i kritiska lägen lär ha förmågan att fatta snabba beslut.

Teknikutvecklingen för hälsovården är ett långsiktigt arbete. Produktutvecklingen görs på lång sikt och det gäller att inte bara försöka förutse vad som sker om några år utan att vara själv med och påverka utvecklingen.
Skicka en kommentar