fredag, november 23, 2007

Sahlgrenska Universitetssjukhuset - SU - Handkirurgi

Helge: Min cyber resa runt om kring Sverige fortsätter. Göteborg och Sahlgrenska universitets sjukhuset hör till dagens tema och etapp. Besökte anestesiologi- och kirurgdagarna i Helsingfors den 22.11.2007 och bekantade mig med hur behändig Mediracer är som diagnostiskt instrument inom arbetshälsovården.

Karpaltunnelsyndromet kan diagnostiseras snabbt och antagligen hälften billigare än med ENMG utrustning. Undersökningarna kan organiseras direkt på arbetsplatser och utförs av en utbildad hälsovårdare som dagligen kunde göra 10 - 16 mätningar med ett bärbart instrument som bara kostar en bråkdel av en speicalistkrävande ENMG utrustning.

Helge: Hur har verksamheten organiserats i Sverige? Hur diagnostiseras patienter med karpaltunnelsyndrom? Handkirurgi och rehabilitering? I princip jobbar man med liknande organisatoriska modeller i alla skandinaviska länder.

Sverige har ungefär lika många neurofysiologer som Finland med hälften mindre befolkning, har jag hört. Hur inverkar detta på patientköer till ENMG undersökningar?

Vad kostar ENMG undersökningarna i Sverige? Kostnaden är ca 250 euro per undersökning gjord av en privat neurofysiolog i Finland. Är kostnaderna jämförbara? Samma undersökning gjord med Mediracer kostar bara 135 euro.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset - SU - Handkirurgi: "Handkirurgi Handkirurgin på Sahlgrenska tar emot patienter från hela Västra Götalandsregionen. Inom vissa spetsområden är upptagningsområdet till och med hela Sverige.

- Vi har patienter i alla åldrar, från spädbarn till gamla, säger Ann Nachemson, verksamhetschef för Handkirurgin på Sahlgrenska.

- Vi arbetar i en mycket stimulerande miljö. Handkirurgi är en regionspecialitet och finns bara på sju ställen i landet.

Förutom allmän handkirurgi har vi också spetskompetens inom vissa viktiga områden. Händer används till mycket Handen är oerhört viktig för att vi ska leva ett gott liv.

- Den är ett griporgan, ett försörjningsorgan och den behövs för att vi exempelvis ska kunna äta utan hjälp. Dessutom är handen ett 'känselspröt' som vi använder när vi klappar. De flesta av oss ser särskilt två saker när vi iakttar en individ: ansiktet och händerna.

Via händerna kan vi till exempel ofta avläsa ålder och yrke. Det är inte ovanligt att patienter som fått en svår handskada säger: 'inte visste jag att händerna används till så mycket', berättar Ann Nachemson."

Förutom de akuta skadorna opereras patienter med många olika sjukdomstillstånd till exempel inklämning av nerver, bindvävssjukdomar, ledbesvär, tumörer eller de som behöver rekonstruera handen efter tidigare olyckor.

- Vi möter patienter i alla åldrar. Vi kan ibland med relativt enkla ingrepp hjälpa även riktigt gamla patienter till en förbättrad handfunktion, förklarar Ann Nachmenson på Sahlgrenska Universitetets hemsida.

Handkirurgisk mottagning

Mottagningen har tider för nybesök och återbesök för barn och vuxna. Vi har akutmottagning dagtid för remitterade handskador. Övriga patienter på tidsbokad mottagning efter remiss, alternativt egen remiss.

Operationssal för mindre ingrepp. Handrehabilitering med arbetsterapeuter och sjukgymnaster.


Skicka en kommentar